Studiewijzers
Urim en Tummim


Urim en Tummim

Instrumenten die God voor de mens heeft bereid als hulpmiddel bij het verkrijgen van openbaring en bij het vertalen. In het Hebreeuws betekent urim en tummim ‘lichten en volmaaktheden’. De Urim en Tummim bestaat uit twee in zilveren bogen gevatte stenen en wordt soms gebruikt met een borstplaat (LV 17:1; GJS 1:35, 42, 52). In haar geheiligde en onsterfelijke staat zal deze aarde een grote Urim en Tummim worden (LV 130:6–9).