Studiewijzers
Geest


Geest

Dat deel van een levend schepsel dat heeft bestaan voor de geboorte op aarde, dat tijdens het sterfelijke leven in het fysieke lichaam woont en dat na de dood als afzonderlijk schepsel bestaat tot de opstanding. Alle levende schepselen — mensen, dieren en planten — bestonden als geest voordat er enige vorm van leven op aarde bestond (Gen. 2:4–5; Moz. 3:4–7). Het geestelijke lichaam lijkt op het fysieke lichaam (1 Ne. 11:11; Ether 3:15–16; LV 77:2; 129). Geest is materie, maar fijner of zuiverder dan aardse elementen of materie (LV 131:7).

Iedere mens is letterlijk een zoon of dochter van God en is als geest geboren uit hemelse Ouders alvorens op aarde te zijn geboren uit sterfelijke ouders (Hebr. 12:9). Iedere mens op aarde heeft niet alleen een lichaam van vlees en beenderen, maar ook een onsterfelijk lichaam van geest. Zoals het soms in de Schriften wordt omschreven, vormen geest en lichaam samen de ziel (Gen. 2:7; LV 88:15; Moz. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7). Een geest kan leven zonder het fysieke lichaam, maar het fysieke lichaam kan niet leven zonder de geest (Jak. 2:26). De lichamelijke dood is de scheiding van lichaam en geest. Bij de opstanding wordt de geest herenigd met hetzelfde lichaam van vlees en beenderen waarmee hij verbonden was als sterfelijk mens, echter met twee verschillen: zij zullen nooit meer gescheiden worden, en het fysieke lichaam zal onsterfelijk en vervolmaakt zijn (Alma 11:45; LV 138:16–17).

Boze geesten