Studiewijzers
Keuzevrijheid


Keuzevrijheid

Het vermogen en voorrecht dat God de mensen geeft om te kiezen en zelfstandig te handelen.