Studiewijzers
Ruben


Ruben

De oudste zoon van Jakob en Lea uit het Oude Testament (Gen. 29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 37). Hoewel Ruben de eerstgeborene was, raakte hij door overtreding zijn geboorterecht kwijt (Gen. 35:22; 49:3–4).

De stam Ruben

Jakobs zegen aan Ruben staat in Genesis 49:3 en Deuteronomium 33:6. Hoewel de stam wel bleef bestaan, werd hij geleidelijk kleiner, waardoor hij in politiek opzicht minder belangrijk werd. Rubens eerstgeboorterecht ging naar Jozef en diens zonen omdat Jozef de eerstgeboren zoon was van Jakobs tweede vrouw, Rachel (1 Kron. 5:1–2).