Studiewijzers
Bisschop


Bisschop

Betekent ‘opziener’, een verantwoordelijk ambt. Bisschop is een ambt in het Aäronisch priesterschap waartoe men wordt geordend (LV 20:67; 107:87–88). De bisschop is een gewone rechter in Israël (LV 107:72, 74).