Studiewijzers
Kerk, tekenen van de ware


Kerk, tekenen van de ware

Leringen en werken van een kerk waaruit blijkt dat die Gods goedkeuring wegdraagt en het middel is dat de Heer heeft verschaft waardoor zijn kinderen al zijn zegeningen kunnen verkrijgen. Tekenen van de ware kerk zijn onder andere:

Een juist begrip van de Godheid

Fundamentele beginselen en verordeningen

Openbaring

Profeten

Gezag

Te verwachten aanvullende Schriftuur

Kerkorganisatie

Zendingswerk

Geestelijke gaven

Tempels