Studiewijzers
Jethro
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Jethro

Een oudtestamentische vorst en priester uit Midian die Mozes in huis nam nadat deze uit Egypte was gevlucht. Hij wordt ook Rehuel genoemd (Ex. 2:18). Later trouwde Mozes met Jethro’s dochter, Zippora (Ex. 3:1; 4:18; 18:1–12). Jethro leerde Mozes delegeren (Ex. 18:13–27). Mozes ontving het Melchizedeks priesterschap van Jethro (LV 84:6–7).