Studiewijzers
Jethro


Jethro

Een oudtestamentische vorst en priester uit Midian die Mozes in huis nam nadat deze uit Egypte was gevlucht. Hij wordt ook Rehuel genoemd (Ex. 2:18). Later trouwde Mozes met Jethro’s dochter, Zippora (Ex. 3:1; 4:18; 18:1–12). Jethro leerde Mozes delegeren (Ex. 18:13–27). Mozes ontving het Melchizedeks priesterschap van Jethro (LV 84:6–7).