Studiewijzers
Pascha


Pascha

Het feest van het Pascha werd ingesteld om de kinderen van Israël eraan te herinneren dat de verwoestende engel aan hun huizen was voorbijgegaan en hen had verlost van de Egyptenaren (Ex. 12:21–28; 13:14–15). De smetteloze lammeren, waarvan het bloed werd gebruikt als teken om destijds Israël te redden, zijn een symbool van Jezus Christus, het Lam van God, wiens offer redding inhoudt voor het gehele mensdom.