Studiewijzers
Jordaan


Jordaan

De rivier de Jordaan stroomt van de zee van Galilea naar de Dode Zee. Zij is 160 km lang en dankt haar ontstaan aan een aantal bronnen die ontspringen in het Hermongebergte. Het is de belangrijkste rivier in Israël.

Twee belangrijke gebeurtenissen die in verband staan met deze rivier zijn het scheiden van de wateren door de Heer om Israël droog te laten overtrekken (Joz. 3:14–17) en de doop van Jezus Christus (Matt. 3:13–17; 1 Ne. 10:9).