Studiewijzers
Marsh, ThomasB.


Marsh, Thomas B.

Eerste president van het Quorum der Twaalf Apostelen na de herstelling van de kerk in 1830. Hij droeg de sleutels van het koninkrijk met betrekking tot de Twaalf (LV 112:16) en kreeg in 1838 door openbaring het gebod om het woord van de Heer uit te geven (LV 118:2). Afdeling 31 van de Leer en Verbonden is tot hem gericht. Marsh werd in 1839 uit de kerk geëxcommuniceerd. Hij liet zich in juli 1857 herdopen.