Studiewijzers
Slang, koperen


Slang, koperen

Een koperen slang die Mozes op Gods gebod had vervaardigd om de Israëlieten te genezen die in de woestijn door vurige (giftige) slangen waren gebeten (Num. 21:8–9). Deze koperen slang was bevestigd aan een staak en ‘opgeheven, opdat allen die ernaar keken, zouden leven’ (Alma 33:19–22). De Heer haalde de verhoging van de slang in de woestijn aan als symbool van zijn eigen verhoging aan het kruis (Joh. 3:14–15). Openbaring in de laatste dagen bevestigt het verhaal van de vurige slangen en de manier waarop de mensen werden genezen (1 Ne. 17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).