Studiewijzers
Boom des levens


Boom des levens

Een boom in de hof van Eden, het paradijs van God (Gen. 2:9; Openb. 2:7). In Lehi’s droom vertegenwoordigt de boom des levens de liefde van God die de grootste van al Gods gaven wordt genoemd (1 Ne. 8; 11:21–22, 25; 15:36).