Studiewijzers
Gave van de Heilige Geest


Gave van de Heilige Geest

Ieder goed lid van de kerk heeft recht op de voortdurende invloed van de Heilige Geest. Wie zich in de ware kerk van Jezus Christus laat dopen, ontvangt daarna de gave van de Heilige Geest door handoplegging van iemand die daartoe het juiste gezag bezit (Hand. 8:12–25; Mro. 2; LV 39:23). Het ontvangen van de gave van de Heilige Geest wordt vaak de doop door vuur genoemd (Matt. 3:11; LV 19:31).