Studiewijzers
Wet


Wet

De geboden of regels van God waarop alle zegeningen en straffen zijn gegrond, zowel in de hemel als op aarde. Wie de wetten van God gehoorzamen, ontvangen de beloofde zegeningen. De profeet Joseph Smith heeft geleerd dat de mensen eveneens de wetten van het land moeten gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden (Art. 1:12).

De wet van Mozes was een voorbereidende wet om de mensen tot Christus te brengen. Het was een wet van beperkingen, voorschriften en verordeningen. De nu geldende wet van Christus, die de wet van Mozes heeft vervuld, is het volledige evangelie, ofwel ‘de volmaakte wet, die van de vrijheid’ (Jak. 1:25).