Studiewijzers
Enos, zoon van Jakob


Enos, zoon van Jakob

Een Nephitisch profeet uit het Boek van Mormon die de kroniek bijhoudt. Hij bidt om vergeving van zonden en ontvangt die door zijn geloof in Christus (Enos 1:1–8). De Heer verbindt Zich ertoe jegens Enos dat Hij het Boek van Mormon voor de Lamanieten tevoorschijn zal brengen (Enos 1:15–17).

Het boek Enos

Een boek in het Boek van Mormon waarin wij lezen hoe Enos de Heer om vergeving smeekt en Hem bidt voor zijn volk en anderen. De Heer belooft hem dat het Boek van Mormon zal worden bewaard en mettertijd aan de Lamanieten zal worden gegeven. Hoewel het boek Enos uit slechts één hoofdstuk bestaat, bevat het het machtige relaas van een man die zijn God in gebed zocht, Gods geboden bewaarde en zich voor hij stierf verblijdde over zijn kennis van de Verlosser.