Studiewijzers
Geloofsartikelen


Geloofsartikelen

Dertien fundamentele geloofspunten die de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onderschrijven.

Joseph Smith formuleerde deze voor het eerst in een brief aan John Wentworth, redacteur van de Chicago Democrat, toen deze hem vroeg wat de leden van de kerk geloofden. Dit schrijven, dat nu bekendstaat als de Wentworth-brief, verscheen in maart 1842 voor het eerst in het tijdschrift van de kerk, de Times and Seasons. De Geloofsartikelen zijn op 10 oktober 1880 door de stem van de leden van de kerk officieel als Schriftuur aanvaard en vervolgens opgenomen in de Parel van grote waarde.