Studiewijzers
Nederig, nederigheid, vernederen, verootmoedigen (zich)


Nederig, nederigheid, vernederen, verootmoedigen (zich)

Zachtmoedig en onderwijsbaar maken, of de toestand dat men zachtmoedig en onderwijsbaar is. Nederigheid houdt ook in de onderkenning van onze afhankelijkheid van God en een verlangen ons aan zijn wil te onderwerpen.