Studiewijzers
Kanaän, Kanaäniet


Kanaän, Kanaäniet

De vierde zoon van Cham uit het Oude Testament (Gen. 9:22; 10:1, 6) en kleinzoon van Noach. Kanaäniet duidt op iemand uit het land waar Kanaän oorspronkelijk woonde, en ook op zijn nakomelingen. Kanaäniet was tevens een naam voor de mensen die langs de Middellandse Zee op de kustvlakte van Palestina woonden. De naam werd soms gebruikt ter aanduiding van alle niet-Israëlitische bewoners van het land ten westen van de Jordaan, die de Grieken de Feniciërs noemden.