Studiewijzers
Borstplaten


Borstplaten

In de Schriften wordt melding gemaakt van twee soorten borstplaten: (1) de voorkant van de beschermende kleding of wapenrusting van een soldaat. In symbolische zin moeten de heiligen een borstplaat van gerechtigheid dragen om zich tegen het kwade te beschermen (Jes. 59:17; Efez. 6:14). (2) Een kledingstuk — het borstschild — gedragen door de hogepriester onder de wet van Mozes (Ex. 28:13–30; 39:8–21). Het was van linnen gemaakt en bezet met twaalf edelstenen. Er wordt soms over gesproken in verband met de Urim en Tummim (LV 17:1; GJS 1:35, 42, 52).