Studiewijzers
Dan


Dan

De zoon van Jakob en Bilha, slavin van Rachel, uit het Oude Testament (Gen. 30:5–6).

De stam Dan

Zie Genesis 49:16–18 voor Jakobs zegen over Dan. Zie Deuteronomium 33:22 voor Mozes’ zegen over de stam Dan. Toen zij zich in Kanaän hadden gevestigd, ontving de stam Dan een klein maar zeer vruchtbaar stuk land (Joz. 19:40–48). Zij konden het slechts met grote moeite verdedigen tegen de Amorieten (Richt. 1:34) en tegen de Filistijnen (Richt. 13:2, 25; 18:1), met het gevolg dat de Danieten naar een gebied ten noorden van Palestina trokken (Richt. 18), bij Laïs, en die stad voortaan Dan noemden. Deze plaats staat bekend als de noordelijke grens van Palestina, dat zich uitstrekte ‘van Dan tot Berseba toe’.