Studiewijzers
Discipel


Discipel

Een volgeling van Jezus Christus die zijn leringen naleeft (LV 41:5). Het woord discipel wordt gebruikt ter aanduiding van de twaalf apostelen die Christus riep tijdens zijn bediening op aarde (Matt. 10:1–4). Het woord discipel wordt ook gebruikt ter aanduiding van de twaalf mannen die Jezus koos om zijn kerk te leiden onder de Nephieten en Lamanieten (3 Ne. 19:4).