Studiewijzers
Schuld


Schuld

Zoals het in de Schriften wordt gebruikt, heeft het woord ‘schuld’ twee betekenissen: (1) geld of eigendom dat men een ander schuldig is, waardoor degene die heeft geleend in een vorm van knechtschap is gebracht. Anderszins leerde Jezus dat wij de Vader moeten vragen ons onze schulden te vergeven, ofwel ons — dankzij het zoenoffer van Jezus Christus — te ontslaan van de plicht de prijs voor onze zonden te betalen, nadat wij anderen hun overtredingen jegens ons hebben vergeven (Matt. 6:12; 3 Ne. 13:11). (2) De toestand waarin wij verkeren wanneer wij iets verkeerds hebben gedaan, ofwel de gevoelens van spijt en verdriet die met zonde gepaard behoren te gaan.

Geld of eigendom dat men een ander schuldig is

De toestand waarin wij verkeren wanneer wij iets verkeerds hebben gedaan, ofwel de gevoelens van spijt en verdriet die met zonde gepaard behoren te gaan