Studiewijzers
Excommunicatie


Excommunicatie

Excommunicatie is de zwaarste kerkelijke disciplinaire maatregel. Iemand die is geëxcommuniceerd, is geen lid van de kerk meer. De kerkleiders gaan alleen over tot excommunicatie wanneer de persoon in kwestie ervoor heeft gekozen in strijd met de geboden van de Heer te leven en zodoende zichzelf ongeschikt heeft gemaakt voor lidmaatschap van de kerk.