Studiewijzers
Numeri


Numeri

Het vierde boek in het Oude Testament, geschreven door Mozes. Het boek Numeri bevat het relaas van de reis van het volk van Israël vanaf de berg Sinaï naar de velden van Moab aan de grens van Kanaän. Een van de belangrijke lessen die wij eruit leren, is dat Gods volk moet wandelen in geloof, vertrouwend op zijn beloften, wil de reis voor hen succesvol zijn. Het boek vertelt hoe God Israël straft voor ongehoorzaamheid en verschaft gegevens over de Israëlitische wet. Het boek dankt zijn naam aan de volkstellingen die erin voorkomen (Num. 1–2; 26).

In de hoofdstukken 1–10 wordt verteld hoe het volk zich voorbereidt op het vertrek vanaf Sinaï. De hoofdstukken 11–14 beschrijven de reis, de uitzending van verspieders in Kanaän en Israëls weigering om het beloofde land binnen te gaan. In de hoofdstukken 15–19 worden verschillende wetten en historische gebeurtenissen vermeld. De hoofdstukken 20–36 bevatten de geschiedenis van het laatste jaar dat het volk Israël in de woestijn verblijft.