Studiewijzers
Heerlijkheid


Heerlijkheid

In de Schriften slaat heerlijkheid dikwijls op Gods licht en waarheid. Het kan ook slaan op lof en eer en een bepaalde toestand van het eeuwige leven of op de heerlijkheid van God.