Studiewijzers
Hoofdman


Hoofdman

Een officier in het Romeinse leger die het bevel voerde over een compagnie van vijftig tot honderd man. Een compagnie vormde een zestigste deel van een Romeins legioen. (Zie Matt. 8:5; Luk. 23:47; Hand. 10:1–8.)