Studiewijzers
Hoofdman
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Hoofdman

Een officier in het Romeinse leger die het bevel voerde over een compagnie van vijftig tot honderd man. Een compagnie vormde een zestigste deel van een Romeins legioen. (Zie Matt. 8:5; Luk. 23:47; Hand. 10:1–8.)