Studiewijzers
Paulus


Paulus

Een apostel uit het Nieuwe Testament. Paulus’ Hebreeuwse naam was Saulus, onder welke naam hij bekend was tot het begin van zijn zending onder de andere volken. Totdat hij, na een visioen van Jezus Christus te hebben gezien, tot de waarheid werd bekeerd, had hij de kerk vervolgd. Paulus maakte drie grote zendingsreizen en schreef vele brieven aan de heiligen. Veertien van die brieven vormen een onderdeel van het huidige Nieuwe Testament. Hij werd uiteindelijk als gevangene naar Rome gevoerd en ter dood gebracht, vermoedelijk in het voorjaar van het jaar 65 n.C.