Studiewijzers
Amalickiah
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Amalickiah

In het Boek van Mormon, een Nephitische verrader die macht verwerft onder de Lamanieten en hen aanvoert tegen de Nephieten (Alma 46–51).