Studiewijzers
Gelijkenis


Gelijkenis

Een eenvoudig verhaal dat wordt gebruikt om een geestelijke waarheid of geestelijk beginsel te illustreren en te onderrichten. In een gelijkenis wordt een dagelijks voorwerp of een gewone gebeurtenis vergeleken met een waarheid. De onderliggende betekenis of boodschap van een gelijkenis blijft vaak verborgen voor luisteraars die geestelijk niet bereid zijn die te ontvangen (Matt. 13:10–17).

Jezus leerde de mensen vaak door middel van gelijkenissen. Zie Evangeliënharmonie in het aanhangsel voor een overzicht van de belangrijkste gelijkenissen.