Studiewijzers
Magog


Magog

Een land en een volk uit de Bijbel in de buurt van de Zwarte Zee. Hun koning, Gog, zal de legers van Magog aanvoeren in een laatste grote veldslag voor de wederkomst van Christus (Ezech. 38:2; 39:6). De Schriften maken melding van nog een grote veldslag van Gog en Magog aan het eind van het millennium tussen de machten van God en de machten van het kwaad (Openb. 20:7–9; LV 88:111–116).