Studiewijzers
Filemon, brief aan


Filemon, brief aan

Een boek uit het Nieuwe Testament, ontleend aan een brief geschreven door Paulus. Paulus’ brief aan Filemon is een persoonlijk schrijven over Onesimus, een slaaf die zijn meester, Filemon, had bestolen en naar Rome was gevlucht. Paulus stuurde hem terug naar zijn meester in Kolosse in gezelschap van Tychikus, die Paulus’ brief aan de Kolossenzen bracht. Paulus verzocht Filemon Onesimus te vergeven en hem terug te ontvangen als medechristen. Paulus schreef deze brief tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome.