Studiewijzers
Pinksteren


Pinksteren

Als onderdeel van de Mozaïsche wet werd het pinksterfeest, ofwel het feest van de eerstelingen, vijftig dagen na het paasfeest gevierd (Lev. 23:16). Pinksteren was een oogstfeest. Het wordt in het Oude Testament ook het feest van de oogst of het feest van de weken genoemd. Het was tijdens dit feest dat de apostelen te Jeruzalem met de Heilige Geest werden vervuld en in talen spraken (Hand. 2; LV 109:36–37).