Studiewijzers
Korinthe, brieven aan de gemeente van


Korinthe, brieven aan de gemeente van

Twee boeken in het Nieuwe Testament. Oorspronkelijk waren het brieven die Paulus aan de heiligen in Korinthe had geschreven om ongeregeldheden onder hen te corrigeren. De Korinthiërs leefden in een maatschappij van groot zedelijk verval.

1 Korinthe

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting en zijn aanmaning aan de heiligen om één te zijn. In de hoofdstukken 2–6 corrigeert Paulus de fouten van de Korinthische heiligen. De hoofdstukken 7–12 bevatten Paulus’ antwoorden op bepaalde vragen. De hoofdstukken 13–15 handelen over naastenliefde, geestelijke gaven en de opstanding. Hoofdstuk 16 bevat Paulus’ raad om standvastig te blijven in het geloof.

2 Korinthe

Hoofdstuk 1 bevat Paulus’ begroeting en een boodschap van bemoediging. Hoofdstuk 2 bevat persoonlijke raad voor Titus. De hoofdstukken 3–7 gaan over de invloed van het evangelie in het leven van de heiligen en hun leiders. In de hoofdstukken 8–9 wordt de heiligen aangeraden om blijmoedig aan de armen te geven. De hoofdstukken 10–12 vormen een bevestiging van Paulus’ eigen positie als apostel. Hoofdstuk 13 bevat de aansporing om volmaakt te zijn.