Studiewijzers
Wedergeboren, uit God geboren


Wedergeboren, uit God geboren

Het teweegbrengen van een machtige verandering in iemands hart door de Geest van de Heer, zodat hij geen verlangen meer heeft om het kwade te doen, maar in plaats daarvan verlangt de dingen van God na te streven.