Studiewijzers
Rode Zee


Rode Zee

De watermassa tussen Egypte en Arabië, in Exodus Schelfzee genoemd. In het noorden omvatten de twee zee-inhammen het schiereiland Sinaï. De Heer heeft het water van de Rode Zee op wonderbaarlijke wijze gescheiden zodat de Israëlieten, aangevoerd door Mozes, op het droge konden oversteken (Ex. 14:13–31; Hebr. 11:29). De scheiding van de wateren van de Rode Zee is bevestigd in hedendaagse openbaring (1 Ne. 4:2; Hel. 8:11; LV 8:3; Moz. 1:25).