Studiewijzers
Nieuwe Testament


Nieuwe Testament

Een verzameling geïnspireerde geschriften (oorspronkelijk in het Grieks) over het leven en de bediening van Jezus Christus, de apostelen en andere volgelingen van Jezus Christus. Het Nieuwe Testament is gewoonlijk onderverdeeld in de evangeliën, de Handelingen van de apostelen, de brieven van Paulus, de algemene brieven en het boek Openbaring.

De vier evangeliën — de boeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes — zijn verslagen van het leven van Christus. Het boek Handelingen vermeldt de geschiedenis van de kerk en van de apostelen, en wel in het bijzonder de zendingsreizen van Paulus, na Christus’ dood. De brieven van Paulus bevatten instructies aan de leiders en leden van de kerk. De verdere brieven, die door andere apostelen zijn geschreven, bevatten raad aan de heiligen uit die tijd. Het boek Openbaring, dat door de apostel Johannes is geschreven, bestaat voor het grootste deel uit profetieën over de laatste dagen.