Studiewijzers
Martelaar, martelaarschap


Martelaar, martelaarschap

Iemand die liever zijn leven geeft dan Christus, het evangelie of zijn rechtschapen overtuigingen of beginselen te verloochenen.