Studiewijzers
Helaman, zoon van Alma


Helaman, zoon van Alma

De oudste zoon van Alma, zoon van Alma, uit het Boek van Mormon (Alma 31:7). Helaman was profeet en legeraanvoerder.