Studiewijzers
Habakuk


Habakuk

Een oudtestamentische profeet in Juda die sprak over de verdorvenheid van het volk, mogelijkerwijs in de tijd van koning Jojachin (omstreeks 600 v.C.).

Het boek Habakuk

Hoofdstuk 1 bestaat uit een gesprek tussen de Heer en zijn profeet, zoals in Jeremia 12 en Leer en Verbonden 121. Het verontrustte Habakuk dat het de goddelozen voor de wind lijkt te gaan. In hoofdstuk 2 wordt Habakuk door de Heer geduld voorgehouden: de rechtvaardigen moeten leren leven vanuit hun geloof. Hoofdstuk 3 vermeldt Habakuks gebed waarin hij Gods rechtvaardigheid erkent.