Studiewijzers
Gerechtigheid


Gerechtigheid

Het vaste gevolg van zegeningen voor rechtvaardige gedachten en handelingen, en straf voor zonden waarvan men zich niet bekeert. De gerechtigheid is een eeuwige wet die een straf eist wanneer er een wet van God overtreden wordt (Alma 42:13–24). Als de zondaar zich niet bekeert, moet hij de straf ondergaan (Mos. 2:38–39; LV 19:17). Als hij zich wél bekeert, betaalt de Heiland de prijs door de verzoening, waardoor de barmhartigheid in werking treedt (Alma 34:16).