Studiewijzers
Natuurlijke mens


Natuurlijke mens

Iemand die zich liever laat leiden door de hartstochten, begeerten, lusten en zinnen van het vlees dan door de influisteringen van de Heilige Geest. Zo iemand kan wél materiële maar geen geestelijke zaken begrijpen. Alle mensen zijn vleselijk, ofwel sterfelijk, wegens de val van Adam en Eva. Iedereen die de natuurlijke mens wil afleggen, moet worden wedergeboren door de verzoening van Jezus Christus.