Studiewijzers
Eed


Eed

Zoals het woord in de Schriften wordt gebruikt, betekent het gewoonlijk een heilig verbond of een heilige belofte. Maar goddeloze mensen, en ook Satan en zijn engelen, maken eveneens gebruik van eden om hun heilloze doelen te bereiken. In de tijd van het Oude Testament was het zweren van een eed aanvaardbaar. Jezus Christus leerde de mensen echter dat zij in het geheel niet moesten zweren, niet bij de naam van God, noch bij zijn scheppingen (Matt. 5:33–37).