Studiewijzers
Jakob, zoon van Lehi
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Jakob, zoon van Lehi

Een profeet uit het Boek van Mormon en schrijver van verschillende leerreden in de boeken 2 Nephi en Jakob (2 Ne. 6–11; Jakob 1–7).

Het boek Jakob

Het derde boek in het Boek van Mormon. In hoofdstuk 1 staat dat Nephi de kroniek overhandigde aan Jakob en vervolgens Jakob en zijn broer Jozef wijdde tot priester en leraar voor het volk. De hoofdstukken 2–4 zijn leerreden die het volk aansporen om zedelijk rein te zijn. Jakob leerde ook dat er een verlossende Messias zou komen en gaf aan waarom sommigen in Israël Hem bij zijn komst niet zouden aanvaarden. De hoofdstukken 5–6 bevatten Jakobs getuigenis en een profetische allegorie van de geschiedenis en zending van het volk Israël. Hoofdstuk 7 bevat het verhaal van een onderlegd oproerling, Sherem, die door het goddelijk getuigenis van Jakob overweldigd werd.