Studiewijzers
Zuster


Zuster

Als kinderen van onze hemelse Vader zijn alle mannen en vrouwen in de geest elkaars broeder en zuster. In de kerk worden de vrouwelijke leden en vrienden van de kerk dikwijls aangesproken met zuster.