Studiewijzers
Lam van God


Lam van God

Een naam voor de Heiland die verwijst naar Jezus als het offer dat voor ons is gebracht.