Studiewijzers
Bergrede


Bergrede

Een verhandeling van de Heer Jezus Christus voor zijn discipelen die op het punt stonden op zending te gaan (Matt. 5–7; Luk. 6:20–49). De Heer sprak deze leerrede uit kort nadat Hij de Twaalf had geroepen.

Uit de verduidelijking van de bergrede in de Bijbelvertaling van Joseph Smith en in een soortgelijke toespraak die opgetekend staat in 3 Nephi 12–14, blijkt dat er belangrijke punten ontbreken in het verslag van Mattheüs.