Studiewijzers
Lehi, vader van Nephi


Lehi, vader van Nephi

Een Hebreeuws profeet uit het Boek van Mormon die zijn gezin en volgelingen in ongeveer 600 v.C. van Jeruzalem naar een beloofd land op het westelijk halfrond voerde. Lehi was de eerste profeet onder zijn volk in het Boek van Mormon.

Lehi vlucht met zijn gezin weg uit Jeruzalem in opdracht van de Heer (1 Ne. 2:1–4). Hij is een nakomeling van Jozef die naar Egypte was verkocht (1 Ne. 5:14). De Heer geeft hem een visioen van de boom des levens (1 Ne. 8:2–35). Lehi en zijn zonen bouwen een schip en varen naar het westelijk halfrond (1 Ne. 17–18). Lehi en zijn nakomelingen vestigen zich in een nieuw land (1 Ne. 18:23–25). Voor zijn dood zegent Lehi zijn zonen. Hij profeteert van Christus en het verschijnen van het Boek van Mormon in de laatste dagen (2 Ne. 1:1–4:12).

Het boek Lehi

Joseph Smith begon zijn vertaling van het Boek van Mormon met het boek Lehi, een kroniek die Mormon had samengevat van de platen van Lehi. Toen zijn vertaling van dit boek 116 bladzijden telde, gaf hij het manuscript mee aan Martin Harris, die een korte tijd als Josephs schrijver had gefungeerd. Het manuscript is vervolgens verloren gegaan. Joseph heeft het boek Lehi niet opnieuw vertaald ter vervanging van het verdwenen manuscript, maar andere, aanverwante kronieken die op de gouden platen stonden (zie het opschrift van LV 3 en 10). Deze andere kronieken vormen nu de eerste zes boeken van het Boek van Mormon.