Studiewijzers
Vertalen
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Vertalen

Een boodschap die in de ene taal is uitgedrukt gelijkwaardig weergeven in een andere taal (Mos. 8:8–13; Art. 1:8). In de Schriften wordt er vaak over gesproken als een gave van God (Alma 9:21; LV 8; 9:7–9). Vertalen kan soms betekenen het verbeteren of corrigeren van een bestaande vertaling of het opnieuw invoeren van tekst die verloren is gegaan (LV 45:60–61). Joseph Smith werd geboden een geïnspireerde vertaling van de King Jamesbijbel te maken (LV 42:56; 76:15).