Studiewijzers
Hoge raad


Hoge raad

Een raad bestaande uit twaalf hogepriesters.

In de begintijd van de herstelde kerk had de term hoge raad twee betekenissen: (1) het Quorum der Twaalf Apostelen van de kerk (LV 107:33, 38) en (2) de hoge raad die in iedere ring functioneert (LV 102; 107:36).