Studiewijzers
Abed-Nego


Abed-Nego

Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het Oude Testament, zijn drie Israëlitische jongemannen die samen met Daniël naar het paleis van Nebukadnezar, de koning van Babel, worden gebracht. De Hebreeuwse naam van Abed-Nego is Azarija. De vier jongemannen weigeren zich te verontreinigen door te nemen van de spijs en drank van de koning (Dan. 1). De koning laat Sadrach, Mesach en Abed-Nego in een brandende oven werpen, maar zij worden op wonderlijke wijze behouden (Dan. 3).